KASİAD

KAHRAMANMARAŞ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI          

DERNEĞİ  24 KASIM 2017- 21 MART 2019 DÖNEMİNE AİT      

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

24 Kasım 2017 tarihinde yapılan11.Olağan Genel Kurul sonrası, siz değerli üyelerimizin teveccühleri ile göreve gelen yönetim kurulumuz, 17 aylık görev süresi içerisinde birçok faaliyette bulunmuştur. Bunlardan bazılarını dikkatlerinize arz ederiz.

 • Lobi yönetimi ve ilişki kurmak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde de  önceliğimiz olmuştur. Gerek iş dünyamızın, gerekse de kentimizin sorunlarını, devletimizin üst düzey yöneticilerine iletmek için birçok kurumsal ziyaretlerde ve ikili görüşmelerde bulunduk. Çözüm önerilerimizi içeren raporları iletme fırsatı bulduk. Başta tekstil sektörü olmak üzere hazırladığımız rapor ve değerlendirmelerdeki önerilerimiz ilgili mercilere kaynak ve önemli öngörüler sağlamıştır.
 • KAFUM’da ECR Fuarcılık tarafından 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “4.Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makinaları Fuarı” ve “4. Kah hramanmaraş Tarım Fuarı” için hazırlanan tüm görünürlük materyallerine KASİAD logo kullanım müsaadesi verilerek, yurtiçi ve yurtdışında yapılan tanıtımlarda kullanılan gazete ve dergi ilanları, broşür, katalog ve diğer basılı tanıtım materyallerinde kullanılan logomuz bilabedel olarak gerçekleşmiştir.
 • Ülkemizin son yıllarda savunma sanayi konusunda sergilemiş olduğu yüksek performansa katkıda bulunmak, şehrimize yeni bir sektörün getirilmesini sağlamak ve iş dünyamızın dikkatini bu alana çekmeyi amaçlayarak çeşitli toplantı ve ziyaretler gerçekleştirmek sureti ile çalışmalar yapılmış olup, savunma sanayi sektörünün en iyi tanıtımının sağlanacağı; “30 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde Milli Savunma Bakanlığı Ev Sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim ve Sorumluluğunda, Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenmiş olan, “IDEF’19 14.Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında”; gerek stand açmak, gerekse ziyaretçi olarak katılmak isteyen üye firmalarımız ile temasa geçilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilciliği ve Kahramanmaraş Şubesi aracılığı ile 31 temsilcinin fuara katılım davetiyelerinin temini hususunda çalışmalar yapılmıştır.
 • Küçük ve Orta Boy işletmelerin(KOBİ) ihracatlarını artırmak, hem ülke ekonomisine hem de şehrimiz ekonomisine katkıda bulunmak amacı ile çalışmalarda bulunularak, araştırmalar yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak, ihtiyaç duyulması halinde  DOĞAKA vb. kuruluşlardan proje desteği için girişimlerde bulunulacaktır.
 • Derneğimiz öncülüğünde üye firmalarımızın bilgi işlem departmanlarında çalışanlardan oluşan, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak Kipaş Holding A.Ş. Grup Bilgi İşlem Müdürü Fehmi HÜDAYİOĞLU organizesinde "KASİAD BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAYLAŞIM GRUBU" kurulmuş olup, her toplantıda Ankara veya İstanbul’dan alanında uzman kişilerden oluşan firma yetkililerinin de katıldığı toplantılar organize edilmiştir. Toplantı sonuçları ile ilgili olarak siz değerli üyelerimize bilgi aktarımı yapılmış olup, bugüne kadar   yedi etkinliğe ev sahipliği yapılmıştır.
 • KASİAD BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAYLAŞIM GRUBU’nun talebi doğrultusunda “İş ve Sistem Analiz Eğitimi” konulu proje Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunularak DOĞAKA tarafından uygun bulunmuş ve ilgili kurum ile sözleşme imzalanarak Nisan ayı içerisinde eğitim programının uygulanması karar altına alınmıştır.
 • Derneğimizin ve diğer sivil toplum örgütlerinin gelecek yıllardaki yöneticilerini yetiştirmek, onları deneyimli üyelerimizle biraraya getirmek suretiyle bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlamak, ekonomiden yenilikçiliğe, istihdamdan eğitime, girişimcilikten sürdürülebilirliğe, uluslararası ilişkilerden demokratik reformlara kadar her konuda gelişimine katkı sağlayabilmek, gençler arasında ortak çalışma ve bilgi paylaşımını destekleyebilmek yeni nesil yöneticilerin ve girişimci iş insanlarının yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ile 18-35 yaş arası derneğimize kayıtlı üyelerden oluşan Genç KASİAD kurulu yönetimimiz tarafından 26.03.2018  tarihinde kurulmuş olup, bugün genel kurulumuzca onaylanması halinde tüzüğümüze ek madde olarak ilave edilmek sureti ile resmileştirilecektir.
 • Derneğimiz tarafından hazırlanarak DOĞAKA tarafından uygun bulunan, “Endüstri 4.0 Farkındalık” konulu eğitim programı 11 Ocak 2018 tarihinde Ramada Otelde gerçekleştirilmiş olup, dört gün devam eden programın sunumunu dünya gazetesi yazarı Dr. Rüştü BOZKURT ile Prof.Dr. Ruhi KAYKAYOĞLU ‘nun yapmış olduğu etkinliğe toplam 166 katılımcı iştirak etmiştir. 
 • 14 Şubat 2018 tarihinde hizmet binamız toplantı salonunda Türk Ekonomi Bankası(TEB) ile derneğimizin müştereken düzenlemiş olduğu “Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri, Garantiler ve Riskler” konulu etkinliğin sunumunu Abdurrahman ÖZALP yapmış olup, organizasyona 20 üye işyeri temsilcisi katılmıştır.
 • 20 Haziran 2018 tarihinde derneğimiz hizmet binasında “Uluslararası Ticarette Sahtecilik ve Dolandırıcılık” konulu eğitim semineri Türk Ekonomi Bankası(TEB) ile müştereken düzenlenmiş olup, sunumu Abdurrahman ÖZALP tarafından yapılan etkinliğe üye işyerlerimizden 25 temsilci katılmıştır.
 • 01 Kasım 2018 Perşembe günü Dünya Gazetesi yazarları Dr.Rüştü BOZKURT ile Ali Ekber YILDIRIM tarafından sunumu yapılan  "Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Fırsatlar" konulu panel Ramada Otelde gerçekleştirilmiş olup, etkinliğimize muhtelif kurum ve kuruluşlar ile üye işyerlerimizden 60 temsilcinin katılımı sağlanmıştır.
 • Genç KASİAD Kurulu tarafından 11 Aralık 2018 tarihinde Ramada Otel’de organizasyonu gerçekleştirilen; “Aile Şirketlerinde Kabuk Değişimi” konulu panel  büyük ilgi görmüş olup, 195 kişilik katılımın sağlandığı panelin moderatörlüğünü, Prof.Dr.Emre ALKİN yaparak Boğaziçi Üniversitesi Akademisyeni Avukat İlker ÜNSEVER, Yönetim Danışmanı Yazar Adnan Nur BAYKAL ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden TİMUR ise; geniş kapsamlı aydınlatıcı bilgileri ile panele katkıda bulunmuşlardır. Geleceğimiz olarak gördüğümüz Genç KASİAD Kurulunun “Aile Şirketlerinde Kabuk Değişimi” gibi; sadece şehrimiz açısından değil, ülkemiz açısından da hayati  öneme sahip böyle bir konuyu ele alarak, kurumsallaşmak ve aile-iş ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gibi önemli konuyu tartışmaya açmış olmalarını her türlü takdirin üzerinde görüyor, Genç KASİAD Kurulu üyelerine yönetim kurulu olarak sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Sonuç olarak, siz değerli genel kurul üyelerimiz tarafından görevlendirildiğimiz 24 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar devam eden 17 aylık süre içerisinde, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize verdiğiniz destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunar, yukarıda arz etmeye çalıştığımız faaliyetlerimizi tasvip ve onaylarınıza arz ederiz.

 

YÖNETİM KURULU


Ali ARPASATAN
Başkan

Hacı Kamil UNCU
Başkan Yardımcısı
Mehmet Cihat SEZAL
Başkan Yardımcısı
 
Erol BÜYÜKDERELİ
Üye
Burak ARIKAN
Üye
Uğur TOKA
Üye
 
Mehmet ONGUN
Üye
Ahmet Serkan TANRIVERDİ
Üye
Hikmet GÜMÜŞER
Üye
 
Mikail UTLU
Üye
İsmail NOHUTLU
Üye
TR
EN
E-BÜLTEN