KASİAD

KAHRAMANMARAŞ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI          

DERNEĞİ  24 KASIM 2017- 21 MART 2019 DÖNEMİNE AİT      

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

24 Kasım 2017 tarihinde yapılan11.Olağan Genel Kurul sonrası, siz değerli üyelerimizin teveccühleri ile göreve gelen yönetim kurulumuz, 17 aylık görev süresi içerisinde birçok faaliyette bulunmuştur. Bunlardan bazılarını dikkatlerinize arz ederiz.

 • Lobi yönetimi ve ilişki kurmak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde de  önceliğimiz olmuştur. Gerek iş dünyamızın, gerekse de kentimizin sorunlarını, devletimizin üst düzey yöneticilerine iletmek için birçok kurumsal ziyaretlerde ve ikili görüşmelerde bulunduk. Çözüm önerilerimizi içeren raporları iletme fırsatı bulduk. Başta tekstil sektörü olmak üzere hazırladığımız rapor ve değerlendirmelerdeki önerilerimiz ilgili mercilere kaynak ve önemli öngörüler sağlamıştır.
 • KAFUM’da ECR Fuarcılık tarafından 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “4.Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makinaları Fuarı” ve “4. Kah hramanmaraş Tarım Fuarı” için hazırlanan tüm görünürlük materyallerine KASİAD logo kullanım müsaadesi verilerek, yurtiçi ve yurtdışında yapılan tanıtımlarda kullanılan gazete ve dergi ilanları, broşür, katalog ve diğer basılı tanıtım materyallerinde kullanılan logomuz bilabedel olarak gerçekleşmiştir.
 • Ülkemizin son yıllarda savunma sanayi konusunda sergilemiş olduğu yüksek performansa katkıda bulunmak, şehrimize yeni bir sektörün getirilmesini sağlamak ve iş dünyamızın dikkatini bu alana çekmeyi amaçlayarak çeşitli toplantı ve ziyaretler gerçekleştirmek sureti ile çalışmalar yapılmış olup, savunma sanayi sektörünün en iyi tanıtımının sağlanacağı; “30 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde Milli Savunma Bakanlığı Ev Sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim ve Sorumluluğunda, Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenmiş olan, “IDEF’19 14.Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında”; gerek stand açmak, gerekse ziyaretçi olarak katılmak isteyen üye firmalarımız ile temasa geçilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilciliği ve Kahramanmaraş Şubesi aracılığı ile 31 temsilcinin fuara katılım davetiyelerinin temini hususunda çalışmalar yapılmıştır.
 • Küçük ve Orta Boy işletmelerin(KOBİ) ihracatlarını artırmak, hem ülke ekonomisine hem de şehrimiz ekonomisine katkıda bulunmak amacı ile çalışmalarda bulunularak, araştırmalar yapılmaktadır. Konu ile ilgili olarak, ihtiyaç duyulması halinde  DOĞAKA vb. kuruluşlardan proje desteği için girişimlerde bulunulacaktır.
 • Derneğimiz öncülüğünde üye firmalarımızın bilgi işlem departmanlarında çalışanlardan oluşan, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak Kipaş Holding A.Ş. Grup Bilgi İşlem Müdürü Fehmi HÜDAYİOĞLU organizesinde "KASİAD BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAYLAŞIM GRUBU" kurulmuş olup, her toplantıda Ankara veya İstanbul’dan alanında uzman kişilerden oluşan firma yetkililerinin de katıldığı toplantılar organize edilmiştir. Toplantı sonuçları ile ilgili olarak siz değerli üyelerimize bilgi aktarımı yapılmış olup, bugüne kadar   yedi etkinliğe ev sahipliği yapılmıştır.
 • KASİAD BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAYLAŞIM GRUBU’nun talebi doğrultusunda “İş ve Sistem Analiz Eğitimi” konulu proje Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na sunularak DOĞAKA tarafından uygun bulunmuş ve ilgili kurum ile sözleşme imzalanarak Nisan ayı içerisinde eğitim programının uygulanması karar altına alınmıştır.
 • Derneğimizin ve diğer sivil toplum örgütlerinin gelecek yıllardaki yöneticilerini yetiştirmek, onları deneyimli üyelerimizle biraraya getirmek suretiyle bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlamak, ekonomiden yenilikçiliğe, istihdamdan eğitime, girişimcilikten sürdürülebilirliğe, uluslararası ilişkilerden demokratik reformlara kadar her konuda gelişimine katkı sağlayabilmek, gençler arasında ortak çalışma ve bilgi paylaşımını destekleyebilmek yeni nesil yöneticilerin ve girişimci iş insanlarının yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ile 18-35 yaş arası derneğimize kayıtlı üyelerden oluşan Genç KASİAD kurulu yönetimimiz tarafından 26.03.2018  tarihinde kurulmuş olup, bugün genel kurulumuzca onaylanması halinde tüzüğümüze ek madde olarak ilave edilmek sureti ile resmileştirilecektir.
 • Derneğimiz tarafından hazırlanarak DOĞAKA tarafından uygun bulunan, “Endüstri 4.0 Farkındalık” konulu eğitim programı 11 Ocak 2018 tarihinde Ramada Otelde gerçekleştirilmiş olup, dört gün devam eden programın sunumunu dünya gazetesi yazarı Dr. Rüştü BOZKURT ile Prof.Dr. Ruhi KAYKAYOĞLU ‘nun yapmış olduğu etkinliğe toplam 166 katılımcı iştirak etmiştir. 
 • 14 Şubat 2018 tarihinde hizmet binamız toplantı salonunda Türk Ekonomi Bankası(TEB) ile derneğimizin müştereken düzenlemiş olduğu “Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri, Garantiler ve Riskler” konulu etkinliğin sunumunu Abdurrahman ÖZALP yapmış olup, organizasyona 20 üye işyeri temsilcisi katılmıştır.
 • 20 Haziran 2018 tarihinde derneğimiz hizmet binasında “Uluslararası Ticarette Sahtecilik ve Dolandırıcılık” konulu eğitim semineri Türk Ekonomi Bankası(TEB) ile müştereken düzenlenmiş olup, sunumu Abdurrahman ÖZALP tarafından yapılan etkinliğe üye işyerlerimizden 25 temsilci katılmıştır.
 • 01 Kasım 2018 Perşembe günü Dünya Gazetesi yazarları Dr.Rüştü BOZKURT ile Ali Ekber YILDIRIM tarafından sunumu yapılan  "Tarım ve Hayvancılıkta Yeni Fırsatlar" konulu panel Ramada Otelde gerçekleştirilmiş olup, etkinliğimize muhtelif kurum ve kuruluşlar ile üye işyerlerimizden 60 temsilcinin katılımı sağlanmıştır.
 • Genç KASİAD Kurulu tarafından 11 Aralık 2018 tarihinde Ramada Otel’de organizasyonu gerçekleştirilen; “Aile Şirketlerinde Kabuk Değişimi” konulu panel  büyük ilgi görmüş olup, 195 kişilik katılımın sağlandığı panelin moderatörlüğünü, Prof.Dr.Emre ALKİN yaparak Boğaziçi Üniversitesi Akademisyeni Avukat İlker ÜNSEVER, Yönetim Danışmanı Yazar Adnan Nur BAYKAL ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden TİMUR ise; geniş kapsamlı aydınlatıcı bilgileri ile panele katkıda bulunmuşlardır. Geleceğimiz olarak gördüğümüz Genç KASİAD Kurulunun “Aile Şirketlerinde Kabuk Değişimi” gibi; sadece şehrimiz açısından değil, ülkemiz açısından da hayati  öneme sahip böyle bir konuyu ele alarak, kurumsallaşmak ve aile-iş ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi gibi önemli konuyu tartışmaya açmış olmalarını her türlü takdirin üzerinde görüyor, Genç KASİAD Kurulu üyelerine yönetim kurulu olarak sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Sonuç olarak, siz değerli genel kurul üyelerimiz tarafından görevlendirildiğimiz 24 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar devam eden 17 aylık süre içerisinde, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize verdiğiniz destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunar, yukarıda arz etmeye çalıştığımız faaliyetlerimizi tasvip ve onaylarınıza arz ederiz.

 

YÖNETİM KURULU


Ali ARPASATAN
Başkan

Hacı Kamil UNCU
Başkan Yardımcısı
Mehmet Cihat SEZAL
Başkan Yardımcısı
 
Erol BÜYÜKDERELİ
Üye
Burak ARIKAN
Üye
Uğur TOKA
Üye
 
Mehmet ONGUN
Üye
Ahmet Serkan TANRIVERDİ
Üye
Hikmet GÜMÜŞER
Üye
 
Mikail UTLU
Üye
İsmail NOHUTLU
Üye

 


 

KASİAD

KAHRAMANMARAŞ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI

DERNEĞİ 29 MART 2019 - 23 MART 2021 DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

29 Mart 2019 tarihinde yapılan 12.Olağan Genel Kurul sonrası, siz değerli üyelerimizin teveccühleri ile göreve gelen yönetim kurulumuz, 24 aylık görev süresi içerisinde birçok faaliyette bulunmuştur. Bunlardan bazılarını dikkatlerinize arz ederiz.

 • Lobi yönetimi ve ilişki kurmak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu dönemde de önceliğimiz olmuştur. Gerek iş dünyamızın gerekse de kentimizin sorunlarını, devletimizin üst düzey yöneticilerine iletmek için birçok kurumsal ziyaretlerde ve ikili görüşmelerde bulunduk. Çözüm önerilerimizi içeren raporları iletme fırsatı bulduk. Covid-19 pandemisine rağmen çalışmalarımıza ara vermeyip, dijital platformlar üzerinden de yapmış olduğumuz etkinlikler sayesinde üyelerimizle olan bağımızı sürdürmüş olduk. Başta tekstil sektörü olmak üzere hazırladığımız rapor ve değerlendirmelerdeki önerilerimiz ilgili mercilere kaynak ve önemli öngörüler sağlamıştır.
 • Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı(DOĞAKA) desteği ile 27-29 Haziran 2019 tarihlerinde derneğimiz hizmet binası eğitim salonunda yapılmış olan, “İş ve Sistem Analizi” konulu eğitim programı 27 kişinin katılımıyla gerçekleşmiş, katılımcılara sertifikaları takdim edilmiştir.
 • Genç KASİAD kurulu tarafından organize edilen, Koç Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Prof.Dr.Kamil Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı, “Genç KASİAD Ekonomi Buluşmaları” etkinliği 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü Ramada Otel'de gerçekleştirilmiş olup, etkinliğe 25 kişi katılmıştır.
 • Türk Ekonomi Bankası(TEB)derneğimiz iş birliğinde 09 Temmuz 2019 Salı günü “Uluslararası Ticarette Bilinmesi Gerekenler” konulu eğitim semineri 16 kişinin katılımıyla derneğimiz hizmet binası eğitim salonunda düzenlenmiştir. Aynı gün TEB Finansal Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Akil Özçay, Baş Ekonomist Hakan Aklar ve Hazine Direktörü Mustafa Erdoğan'ın konuşmacı olarak katıldıkları “KASİAD Finans Sohbetleri” konulu program ise Ramada Otel'de 23 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Şehrimizde yenilikçilik ekosistemini oluşturmak, KASİAD üyeleri ile Star-Up şirketlerini buluşturmak suretiyle teknolojik katma değer yaratmak için, “KASİAD Startup”, yönetim kurulu üyemiz Sefa Öngel başkanlığında kurulmuştur.                                                                                                                  
 • KASİAD Akademi tarafından organize edilen “Coface Hermes Destekli Müşteri Bazında Tahsilat Sigortası” konulu etkinlik, 16 kişinin katılımıyla 23 Eylül 2019 Pazartesi günü derneğimiz hizmet binası eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir.
 • Türk Savunma sanayiine milli ve yerli ürünlerin kazandırılmasında önemli katkılar sağlayarak, dışa bağımlılığın azaltılması doğrultusunda büyük bir azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam etmekte olan “Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yararına Bağış Kampanyası” düzenlenmiş olup Bir Milyon 70 bin TL bağış toplanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade Paşa ve üst düzey yöneticilerinin de katıldığı plaket ve belge takdimi törenine ilişkin organizasyon 21.10.2019 Pazartesi günü Ramada Otelde gerçekleştirilmiş ve bağışta bulunan 29 kişi ve kuruluşa madalyaları takdim edilmiştir.
 • Genç KASİAD kurulu tarafından organize edilen “Genç KASİAD 1.İnsan Kaynakları Çalıştayı” Kariyer Net Strateji ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Barış Karadenizli, Lalapaşa Kurucu Ortağı, Mentör, İnsan Kaynakları Danışmanı Asım Hamdi Özçelikel, Derin Akademi Kurucu Ortağı Yusuf Hakan Selahi, Act Danışmanlık Kurucu Ortağı Dr. Mert Tinik, Tosyalı Holding İnsan Kaynakları Müdürü Serkan Ayvataş, Ergene Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Ergene ve Bonfilet Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Azakpur’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlik 27 Kasım2019 Çarşamba günü Ramada Otel’de 180 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan, yerel kalkınma ve küresel rekabetçiliğin kilit aktörleri KOBİ’lerin, mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirilen, TÜRKONFED tarafından 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde Hatay'da düzenlenen “İşimi Yönetebiliyorum” konulu etkinliğine yönetim kurulumuzu temsil etmek üzere Hatay'a gidilmiştir.
 • Pamuk ithalatında yaşanan sorunlara çözüm bulabilmek, meslektaş dayanışmasına güzel bir örnek teşkil etmek amacı ile Mehmet Hanefi Öksüz, Ahmet Duran Balsuyu, Abdulkadir Kurtul, Ali Arpasatan, Mahmut Arıkan, Burak Orhan Arifioğlu ve İsmail Nohutlu’dan oluşan “KASİAD Pamuk Kurulu” kurulmuş olup, pamuk ithalatında ve tedariği sürecinde üyelerimizin yükleyici ve aracılarla yaşamış olduğu sorunlara çözüm üretmiştir.
 • DOĞAKA'ya teknik destek programı kapsamında sunmuş olduğumuz “Uygulamalı Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Değişiklik Yönetimi Eğitimi” konulu projenin onanmış olmasına istinaden derneğimizi temsilenilgili protokol, yönetim kurulu başkanımız Ali Arpasatantarafından imzalanmış olup, proje kapsamında yapılan eğitim 17-19 Şubat 2021 tarihlerindederneğimiz hizmet binası eğitim salonunda 23 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş, katılımcılara sertifikaları takdim edilmiştir.
 • Şehrimizin sosyal yaşamına katkıda bulunabilmek, kültür ve sanat konularında gerekli çalışmaları yaparak,geçmişi geleceğe taşımak gibi önemli bir misyonu yerine getirmek amacı ile “KASİAD Sanat Kurulu”, yönetim kurulu üyemiz İsmail Nohutlu başkanlığında kurulmuştur.
 • Covid 19 salgını nedeni ile, İl Sağlık Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan malzemelerin temini ile ilgili olarak“Bağış Kampanyası” düzenlenmiş olup, üyelerimizin katkıları sonucunda temin edilen maske, dezenfektan ve koruyucu tulumlardan oluşan sağlık malzemeleri İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim edilmiştir.
 • Derneğimizin faaliyetlerinin üyelerimize daha kolay ve sıklıkla ulaşmasını sağlamak amacı ile periyodik olarake-bülten çıkartılması kararlaştırılmış olup, “KASİAD E-Bülten’in” ilk sayısı 20.04.2020 tarihinde yayınlanmış olup, günümüze kadar toplamda üç adet e-bülten yayınlanmıştır.
 • Odea Bank Dış Ticaret Buluşmaları programı kapsamında, Covid-19 Salgının Gelecek Dönemde Ekonomiye Ne Gibi Etkilerde Bulunacağı konusunu görüşmek üzere 09 Nisan 2020 Perşembe Günü üyelerimiz, Bloomberg yorumcularından Sayın Gizem Öztok Altınsaç ile video konferans ortamında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmuştur.
 • Covid-19 salgını sebebiyle sağlık ve ekonomi açısından oldukça sancılı geçen bu süreçte, Pandeminin Ülkemizde Ve Diğer Ülkelerde Yayılımının Önlenmesi İçin Alınan Tedbirlerin Etkileri’nin konuşulduğu, Türk Hemofili Derneği Başkan Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Yusuf Büyükpınarbaşılı’nın konuşmacı olarak yer aldığı, Kipaş Holding A.Ş.’in katkılarıyla organize edilen video konferans görüşmesi, 21 Nisan 2020 Salı Günü üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Genç KASİAD kurulu tarafından “Genç KASİAD Ekonomi Buluşmaları-II” etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve sponsorluğunu derneğimiz üyesi Karacasu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin üstlenmiş olduğu, Dünya Gazetesi Yazarı Ekonomist Ali Ağaoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı “Covid-19 Sürecinde Dünya ve Türkiye Ekonomisi” konulu video konferans, 02 Haziran 2020 Salı günü üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Şehrimiz Sanayisi ve özellikle de Kobi kuruluşlarımız için ciddi bir rekabet avantajı sağlayacağına inandığımız “Model Fabrika” (Uygulamalı Kobi Yetkinlik Merkezi) sisteminin ilimize kazandırılması konusundaki görüşümüzü ihtiva eden dosya Kahramanmaraş Valiliği’ne sunuluştur.
 • İstanbul Sanayi Odası(İSO) tarafından 2019 yılı üretiminden satış cirolarına göre ülkemizin ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girmeyi başaran üye firmalarımıza ziyaretlerde bulunarak yönetim kurulumuz tarafından tebrik plaketi takdim edilmiştir.
 • İkinci Zırhlı Tugay Komutanlığı bünyesinde, Zirve Tekstil A.Ş. tarafından derneğimiz adına yapılan katkıyla tefriş edilmiş olan, “Şeref Odası” ile ilgili olarak yapılan çalışmalara iştirak edilmiştir. Derneğimiz için bir gurur kaynağı vesilesi olan şeref odası girişinde yer alan bölüme, derneğimiz logosunun da yer aldığı teşekkür tabelası tugay komutanlığı tarafından asılmıştır.
 • Kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte, derneğimiz yönetiminde bulunan kişilerden oluşan KASİAD Yönetim Kurulları ve Başkanları’nın yer aldığı tablolar oluşturularak yönetim kurulu toplantı odasında ilgili bölümün tefrişatı gerçekleştirilerek geçmişin geleceğe taşınması sağlanmıştır.
 • Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ağaçlandırma faaliyetlerine katkıda bulunmak ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek amacı ile “KASİAD Hatıra Ormanı” kurulması için kampanya başlatılmış olup, bugüne kadar siz üyelerimizin katkıları ile; 10.450 fidan karşılığı olan 104.500 bin TL toplanarak proje gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, siz değerli genel kurul üyelerimiz tarafından görevlendirildiğimiz 29 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar devam eden iki yıllık süre içerisinde, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize verdiğiniz destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimizi sunar, yukarıda arz etmeye çalıştığımız faaliyetlerimizi tasvip ve onaylarınıza arz ederiz.

 

YÖNETİM KURULU


Ali ARPASATAN
Başkan

Hikmet GÜMÜŞER
Başkan Yardımcısı
Mikail UTLU
Başkan Yardımcısı
 
Ahmet Serkan TANRIVERDİ
Üye
Mehmet ONGUN
Üye
İsmail NOHUTLU
Üye
 
Sefa ÖNGEL
Üye
Burak Orhan ARİFİOĞLU
Üye
İsmail KURTUL
Üye
 
Mehmet Koray KANBUR
Üye
Alihan EREN
Üye
TR
EN
E-BÜLTEN