Fikircilik - Kampanya

Fikir üretiyor ve ürettiğimiz fikirleri yeni medya kampanyaları ile kitlelerle buluşturuyoruz. Doğu Akdeniz’in bir “thinktank” kurumu olarak ekonomik ve sosyal konularda trend oluştuyor ve toplum algısını pozitif olarak yönetiyoruz.

Ekonomik Kalkınma

Girişimcilik anavatanımızdır. Ekonomik kalkınmanın temeli girişimciliğe ve inovasyon odaklı kobilere dayanmalıdır. Bir yandan güçlü ve entegre sanayi kurumları, diğer yandan ise binlerce üretken kobi ile refah tabana yayılmalıdır.

Sosyal Kalkınma

En önemli unsur insan ve onun kıymetli dünyasıdır. Kentimizin yaşam kalitesini geliştirmek, ülkemizin en yaşanabilir ilk 10 kenti içinde olmak sürdürebilir kalkınmanın temelidir.

360° İletişim

Çözüm üretmenin yolu 360° iletişimden geçmektedir. Bütünleşik, çok yönlü ve dinamik iletişim modelini benimsiyor ve hizmetlerimizi bu açı ile gerçekleştiriyoruz.

Hizmet İnovasyonu

Farklı olmayı, ilkleri gerçekleştirmeyi ve en iyisini yaparak değişime öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Kalitemizi ve gücümüzü özel projeler üreterek pekiştiriyoruz.

İnsana Değer

Tüm ilişkilerimizde insan odaklıyız. Ürün ve hizmet kalitesi için aslolan ilişki ve davranış kalitesidir. İnsanlığa hizmet etmek isteyen, insanlığın ihtiyaçlarına çözüm sağlayan her fikri destekliyoruz.

Dayanışma ve İşbirliği

Başarının ve sevginin paylaşarak büyüyeceğine inanıyoruz. Bu yükselişte kollektivizm, ihtisaslaşma ve takım refleksi en önemli faktörlerdir. Sivil toplum kuruluşları ise bu kültürün büyüme adresidir.

Kaliteli Yaşam

Kaliteli yaşam bir tercih değil, bir zorunluluktur. Kahramanmaraş’ta yaşam kalitesini artırmayı ve kentte yaşayan insanların mutluluğunu artırmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Pozitif Yönetim

Çözümcül, güler yüzlü ve dürüst yönetim ilkelerini benimsiyoruz. Kalite çıtasını yükseltmenin yolu süreçleri sağlıklı yönetmek ve çevremizdeki paydaşlarımızın da haklarına saygı göstermekten geçmektedir.

Sürdürülebilirlik

Manifestomuzdaki tüm değerlerimizin anafikri sürdürülebilir başarı, mutluluk ve gelecektir. Sürdürülebilirlik aynı zamanda, değişime uyuma sağlamak ve gelişen dünyada rol almaktır

TR
EN
E-BÜLTEN