“KASİAD KARİYER KAMPI” NEDİR?

27 Haziran – 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan “KASİAD Kariyer Kampı”, üye firmalarımıza nitelikli insan kaynağı sunma fikriyle KASİAD tarafından tasarlanan ve iki aşamadan oluşan bir programdır.

İlk aşama olan “Eğitim Aşaması”nda, katılımcılar üye firmalarımızda görev yapan profesyonellerden ve dış eğitim firmalarından işletme konusunda bireyselgelişim eğitimleri (Yönetsel Beceri, Mülakat Teknikleri, İnovasyon Kültürü, Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri eğitimivb.) ve teknik-meslekibeceri eğitimleri (Temel İş Hukuku-Vergi-KVKK-Verimlilik-Muhasebe-Kalite Sistemleri-Planlama eğitimi vb.) konularındayoğunlaştırılmış  eğitimler verilecektir.

İkinci aşama olan “Staj Aşaması”nda ise, ilk aşamadaki eğitimlerin neticesinde yapılacak değerlendirmelerin sonucuna göre, başarılı olan katılımcılar üye firmalarımızdan birinde üç ay (ücretli) staj yapma imkanı elde edecektir. Bu staj sonucunda başarılı bulunan katılımcı, kalıcı olarak istihdam edilebilir hale gelecektir.

 

TR
EN
E-BÜLTEN