2018’in son çeyreğinde %3 küçülmüş ülkemizde, seçim atmosferi geride kalmıştır. Türk ekonomisinde küçülmenin durması ve tekrar büyümeye geçmesi için yerel yöneticilerimize de büyük görevler düşmektedir. Kalkınmanın yerelden başlamasına öncülük etmelidirler. Ortak akıl ve daha çok sivil toplum odaklı bir yönetim anlayışını benimsemeleri gerekir.

Ekonomide nitelikli dönüşümü gerçekleştirmeye odaklanmalıyız. Demokrasinin standardını yükseltmeyi hedefleyen, yerli ve yabancı sermayeye güven veren bir ortam yaratılmalıdır.

                                                                                               Ali ARPASATAN

                                                                        Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği              

                                                                                               Yönetim Kurulu

TR
EN
E-BÜLTEN