Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA'nın Beşinci Bileşeni olan Kırsal Kalkınma kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin, 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD II 2014-2020) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek yatırımlara dağıtılacak toplam destek bütçesi 125 Milyon Avro'dur. Bu bütçe 42 ilde yapılacak yatırımların tamamı için kullanılacaktır. TKDK'nın desteklediği projeler, Avrupa Birliği (%75) ve Türkiye Cumhuriyeti (%25) tarafından finanse edilmektedir.

Başvurular 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren, TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü tarafından kabul edilmeye başlanacaktır. Başvuru Paketi Hazırlığı, Başvuru Çağrı Rehberleri, Bilgilendirme Dokümanları, Başvuru Formu ve Ekleri, İş Planı ve Teknik Proje Formatları hakkında ayrıntılı bilgi ve belgelere, Kurumumuz internet adresi olan www.tkdk.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Kurumumuz Yardım Masasından veya 444TKDK (444 8535) no'lu hattımızdan da bilgi alınabilmektedir.

TKDK ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI iLANI.pdfTKDK ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI iLANI.pdf

TR
EN
E-BÜLTEN