Yönetim Kurulumuzun 22.02.2021 tarih 28 nolu kararı ile; 13. Olağan Genel Kurul toplantısı 19/03/2021 Cuma günü saat: 17.00 de derneğimiz hizmet binası toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 26/03/2021 Cuma günü saat: 17.00 de aynı yerde yapılacak olup, Genel Kurul ile ilgili gündem aşağıda sunulmuştur.

Dernekler tüzüğünün 14.maddesi uyarınca üyelerimize ilanen duyurulur.

Genel Kurul Gündemi

1- Yoklama ve açılış

2- Divan teşekkülü

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

4- Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyet raporlarının ayrı ayrı okunması ve ibra edilmesi

5- 2019(26 Mart-31 Aralık dönemi)-2020-2021(Ocak-Şubat dönemi) yılları Gelir–Gider Hesapları ile Bilançosunun ibra edilmesi 

6- Dernek organlarının seçimi;

a) Yönetim Kurulu

b) Danışma Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Genç KASİAD Kurulu

7- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021(Mart-Aralık dönemi)-2022-2023(Ocak-Şubat-Mart dönemi) yılları taslak bütçesinin görüşülmesi.

8- Tüzüğümüzün 36.maddesi uyarınca üyelik giriş ve aylık aidat miktarının belirlenmesinin görüşülmesi.

9- Tüzüğümüzün 8/c maddesi uyarınca; aidatlarını aralıksız olarak bir yıl ve daha fazla süre içerisinde ödemeyen üyelerimizin, üyeliklerinin sonlandırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.

10- Dernek için gerekli demirbaş, taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması ve  dernek giderleri için harcama yapma hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması(Bütçe talimatı)

11- Dilek ve temenniler

12- Kapanış

TR
EN
E-BÜLTEN